Zbiorniki retencyjne pełnią kilka funkcji

domofony

Zbiorniki betonowe jest rodzajem budowli hydrotechnicznej. Nazywany jest on również sztucznym jeziorem zaporowym. zbiorniki retencyjne powstają wówczas, gdy rzeka zostanie zatamowana przez zamontowanie na niej zapory wodnej.

Budowa takiej zapory i utworzenie zbiornika retencyjnego wiąże się najczęściej ze zmianami środowiska naturalnego w lokalnej okolicy, z tego względu przed budową zapór protestują niejednokrotnie ekologowie. Zbiorniki retencyjne pełnią kilka funkcji, często bardzo różnych, a nawet przeciwstawnych. Można do nich zaliczyć: funkcję przeciwpowodziową (chroni przed powodzią), zaopatrzenia w wodę (woda gromadzi się w zbiorniku i może być wykorzystana na potrzeby miejscowej ludności), energetyczną (polega na wykorzystywaniu powstającej energii wodnej), irygacyjną (wykorzystywanie do irygacji) , rekreacyjną (pozwala na rozwój turystyki, sportu oraz rekreacji).

W zbiornikach retencyjnych można zauważyć spore wahania poziomu wód. Jest to spowodowane różnymi ilościami dopływającej ze zlewni wody, a także potrzebami, jakie mają mieszkańcy danego terenu, a więc jak szybko wykorzystują wodę. Zbiorniki retencyjne często buduje się w górach, gdyż koszty wówczas są niższe.

www.konkurszott.pl