Sprawne zarządzenie ryzykiem podatkowym

www.festiwaldronow.pl Press-Service Monitoring Mediów

Ryzyko podatkowe jest to zdarzenie, którego wystąpienie czy też brak może mieć negatywny wpływ na realizacje celów firmy w zakresie polityki podatkowej. Źródła takiego ryzyka podatkowego możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Do zewnętrznych należą przede wszystkim: niestabilność prawa podatkowego i zmienne uwarunkowania rynkowe, do zewnętrznych zaś można zaliczyć niewystarczającą wiedzę pracowników, brak skutecznych procedur podatkowych oraz błędy w systemach informatycznych. Właśnie, jeżeli chodzi o te wewnętrzne źródła ryzyka podatkowego tkwiące w samej firmie można je skutecznie ograniczyć poprzez sprawne zarządzenie ryzykiem podatkowym.

Jest to bardzo ważne, gdyż skutki braku takiego zarządzania mogą spowodować upadek danej firmy. Zarządzenie ryzykiem podatkowym jest konieczne, gdyż dzięki temu nie powstaną zaległości podatkowe w firmie, nie obniży się opłacalność prowadzonych przez nią transakcji, a także konkurencyjność jej produktów. Sprawne zarządzenie ryzykiem podatkowym powoduje, że płynność finansowa firmy pozostaje niezachwiana. Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym obejmują przede wszystkim czynnik ludzki, procedury wewnętrzne oraz systemy informatyczne.

Ryzyko podatkowe możemy, więc zmniejszyć m.in. poprzez precyzyjne określenie obowiązków osób zatrudnionych na danym stanowisku, spisanie procedur wewnętrznych i automatyzację przetwarzanych danych dotyczących podatków. Zarządzanie ryzykiem podatkowym ma wiele zalet. Przede wszystkim jednak zapewnia zgodność poczynań firmy z prawem podatkowym i umożliwia zachowania najwyższych standardów w firmie. Dobrym rozwiązaniem jest także zdecydowanie się na doradztwo podatkowe w Poznaniu.